Információk

Műszaki diszciplínák eredményeinek átadása

                          

                            Megjelent a kétkötetes Hegesztési zsebkönyv

A korábban több kiadást is megélt  Hegesztési  zsebkönyv 2023. szeptemberi kiadása a teljes átdolgozás mellett további szakmai területekkel is bővült: a forrasztás, az atomerőművi berendezések és csővezetékek hegesztése , és az additív gyártás témakörei is ismertetésre kerülnek.

Az egyetemi hallgatók számára, a gyártó- és szerelő vállalatoknak, valamint üzemeltetőknek munkájuk során egy könnyen áttekinthető, a technológiai, a vállalatirányítási és a vonatkozó jogi szabályzók összefüggését is bemutató, 1200 oldalt meghaladó terjedelmű  kétkötetes ismeretanyag került összeállításra és megírásra.                                     Az I. kötet a hegesztés és rokon eljárások megismertetésére fókuszál, a II. kötet a hegesztésre mint  gyártástechnológiára koncentrál.                                                                                                                                           A kiadvány egyes illusztrációihoz felhasználásra került az Alföldi Nyomda librAR innovatív mobil alkalmazása, amely felhasználásával az ábrák egy része multimédiás eszközzé válik, például vidaó bejátszással követhető egy MIG/MAG hegesztés különböző anyagátvitali folyamata.

A könyv forgalmazását a COKOM  Kft-vel kötött szerződés alapján a  Magyar Hegesztértechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés vállalta fel, szeptember második felétől megrendelhető.                                           (  http:mhte.hu/hegesztési -zsebkönyv)

A zsebkönyv megújuló szerzőgárdája arra törekedett, hogy az elméleti ismeretek mellett, minél több szakmai eredményt, dolgozzanak fel, és tegyenek közzé. Valamennyien rendelkeznek oktatói, kutatói és gyakorlati ismeretekkel és tapasztalatokkal a hegesztés és rokon technológiák terén, számos szakmai publikációt, tananyagot jelentettek már meg életpályájuk során. Több mint harminc szerző és lektor vett részt az alkotó munkában.


Üdvözlettel

              Kiadó                                                                                                Szerkesztő

Prof. h.c. Dr. Czitán Gábor                                                               Dr. Dr. h. c. Gáti József                                  c.egyetemi tanár                                                                                                  c.egyetemi docens                                                         EWE/okl. hegesztő szakmérnök                                                                          EWE/IWE hegesztő mérnök                                         e-mail: cokom@cokom.hu                                                                                    e-mail: gati@uni-obuda.hu                                             tel: +36 30 3738 594                                                                                            tel: +36 30 9896 108                                                                                                                                             

                                         

Események

XXXII. Nemzetközi Hegesztési Konferencia: Dunaújvárosi Egyetem junius 6.