Információk

Műszaki diszciplínák eredményeinek átadása

                          

                               Hegesztési zsebkönyv újra megjelenik    

A hegesztést és rokon technológiákat tanulók, valamint a gazdasági résztvevők körében méltán keresett Hegesztési zsebkönyv a COKOM Kft gondozásában 2003-as második megjelenését követően csak változatlan tartalommal, utánnyomásra nyílt lehetőség 2008., 2011. és 2017. években. A hazai felsőoktatásban és az akkreditált nemzetközi hegesztő képzésben tankönyvként is használt, az iparban dolgozó szakemberek által gyakran forgatott kiadvány átdolgozása napjainkra égető szükséggé vált. A soha nem látott műszaki fejlődés, a munkafolyamatok digitalizálása, az Ipar 4. elemeinek térhódítása, az egyre jobban egységesülő európai direktívák, és nemzetközi szabványok megjelenése, mind-mind megkövetelik a tartalmában és felépítésében megújuló, a fenti témaköröket is feldolgozó zsebkönyv új megjelentetését.

Az egyetemi hallgatóknak, a gyártó- és szerelő vállalatoknak, valamint üzemeltetőknek munkájuk során egy könnyen áttekinthető, a technológiai, a vállalatirányítási és a vonatkozó jogi szabályzók összefüggését is bemutató kiadványt tervezünk elkészíteni. Megjelentetés tervezett időpontja. 2023. I. negyedév

A zsebkönyv megújuló szerzőgárdája arra törekszik, hogy az elméleti ismeretek mellett, minél több szakmai eredményt, dolgozzanak fel, és tegyenek közzé. Valamennyien rendelkeznek oktatói, kutatói és gyakorlati ismeretekkel és tapasztalatokkal a hegesztés és rokon technológiák terén, számos szakmai publikációt, tananyagot jelentettek már meg életpályájuk során. Több mint harminc szerző és lektor vesz részt az alkotó munkában.

Hasonlóan az eddig megjelent kézikönyvek kiadáshoz, kérjük a szakmában tevékenykedő intézmények, vállalatok, tanúsító szervezetek támogatását a megkezdett munkánk folytatásához.

A két kötetesre tervezett kiadvány megjelentetéséhez szükségünk van a szponzorok segítségére is, akik javaslataikkal, és a kiadás költségeiben való részvétellel segíthetik elő a megjelenést.

További részletek egyeztetésére a Kiadó és Szerkesztő készségesen rendelkezésükre áll.

Üdvözlettel

              Kiadó                                                                                                Szerkesztő

Prof. h.c. Dr. Czitán Gábor                                                               Dr. Dr. h. c. Gáti József                                     c.egyetemi tanár                                                                                                  c.egyetemi docens                                                     okl. hegesztő szakmérnök                                                                                  EWE/IWE hegesztő mérnök                                           e-mail: cokom@cokom.hu                                                                                    e-mail: gati@uni-obuda.hu                                             tel: +36 30 3738 594                                                                                            tel: +36 30 9896 108